Ztráta nebo zneužití dat můžou firmu položit. Jak se proti tomu bránit?

Podnikání se za poslední dekády silně transformovalo a již nějakou dobu stojí především na datech. Firmy sbírají klientské informace, kumulují je v databázích firemních systémů a na serverech se hromadí důležité dokumenty související s projekty nebo know-how. Špatná zpráva je, že žádný systém není stoprocentně neprůstřelný a vždy existuje riziko ztráty nebo zneužití dat. Hrozby lze však do značné míry odvrátit důsledným dodržováním doporučených bezpečnostních procesů.

Zálohujte, a to bez debat

Napadlo vás někdy, co byste dělali ve chvíli, kdybyste o svá cenná data přišli – například kvůli poruše pevného disku nebo počítačovému viru? A nezapomínejme ani na zkušené hackery, kteří se dokáží nabourat i na vysoce zabezpečené servery. Proto neváhejte s pravidelným zálohováním a extrémně důvěrná data šifrujte. V případě nečekané ztráty souborů budete mít k dispozici aktuální kopii a předejdete velkému maléru.

Přejděte na IdM

Administrátor IT by měl udržovat a rozvíjet firemní infrastrukturu, což není dost dobře možné, když mu většinu pracovní doby zabírá operativa související se správou uživatelských účtů. Navíc hrozí riziko selhání lidského faktoru, kdy admin např. zapomene odstranit účet bývalého zaměstnance nebo externího pracovníka. Problematiku řeší identity a access management, a to především prostřednictvím procesního nástroje zvaného identity manager neboli IdM. Platforma automatizuje rutinní úkony a významně posiluje informační bezpečnost na všech zaměstnaneckých úrovních organizace.

Firma se může proti rizikům i pojistit

Zálohování, šifrování, identity management a v neposlední řadě antivirové či antimalwarové programy by mohly úroveň zabezpečení pozvednout na téměř ideální úroveň – ovšem pouze za předpokladu, že by útočníci „spali na vavřínech“ a nevyvíjeli své vlastní technologie. Podnikatelé se však mohou proti kybernetickým hrozbám pojistit. Produkt nese název pojištění kybernetických rizik a nabízí ho několik tuzemských pojišťoven.


Přidat komentář