Jak udělat dobrý dojem u pracovní schůzky

Životopis, zkušenosti a praxe, to není to jediné, co zaměstnavatel při výběru nových zaměstnanců zohledňuje. Důležitý je zejména první dojem, který se utváří přibližně během 30 vteřin vzájemného setkání. Jak tedy za tuto krátkou dobu dobře zapůsobit? A co udělat pro to, aby pracovní pohovor vyšel na výbornou právě vám? To se dozvíte v následujících řádcích.

Potřesení rukou před zahájením jednání

Co byste měli vědět o efektu prvního dojmu

První dojem je samozřejmě rozhodující nejen u přijímacího pohovoru, ale také u jakékoliv pracovní schůzky, kde se například snažíte pro svoji firmu získat nového klienta nebo chcete zapůsobit na investory. Utváří se v rozmezí sekund, maximálně několika minut a může mít sáhodlouhé následky. Jakmile si totiž hodnotitel utvoří o daném člověku první obrázek, jen těžko se pak mění. Přitom první dojem často klame.

Na první pohled takto hodnotí úplně každý, nejen personalisté. Způsobeno je to percepčními stereotypy, předsudky, sociálními zkušenostmi, výchovou a tradicemi. Vytváření úsudku o druhých a druhých o nás se tak zkrátka nelze vyhnout. Je třeba brát efekt prvního dojmu jako fakt, na kterém lze pracovat.

Důležité je proto vědět, že si o nás ostatní první dojem utvářejí ještě předtím, než je cokoliv řečeno. Na prvním dojmu se totiž nejvíce podílí neverbální projevy, tedy řeč našeho těla, jako je postoj, vzhled, mimika, podání ruky a gesta. Z menší části je ovlivněn formální stránkou našeho projevu, tedy tím, jak formulujeme věty, sdělujeme myšlenky, jakou máme barvu a tón hlasu a jak dynamický náš projev je. Překvapivě první dojem úplně nejméně ovlivňuje obsah našeho sdělení.

Udělejte si čas na přípravu

Nejméně den před pracovním pohovorem si nastudujte vše o dané pozici, o kterou se ucházíte, a o konkrétní firmě. Samozřejmostí je pečlivě připravený životopis, který si raději vytiskněte vícekrát, protože nikdy nevíte, kolik osob u vašeho pohovoru bude, tak ať všichni mají do čeho nahlížet. Pokud se chystáte na pracovní schůzku, připravte si všechny potřebné dokumenty, případně si několikrát nahlas projděte svoji powerpointovou prezentaci, avšak neučte se ji nazpaměť.

Muž se v klidu připravuje na pracovní jednání
Nepodceňujte přípravu, pro výsledek jednání může být zcela zásadní

Dále si ověřte místo, kde se schůzka nebo pohovor bude konat, a najděte si pro vás nejvýhodnější cestu. Seznamte se se situací parkování a podobně, ať v den pracovní schůzky nejste nemile překvapeni. Uložte si telefonní číslo na personalistu nebo jinou osobu, se kterou se máte setkat, abyste se mohli případně omluvit, že dorazíte později.

Správně zvolené oblečení je základ úspěchu

Oblečení vybírejte s ohledem na společnost a pozici, na kterou se hlásíte. Zároveň myslete na to, že se vždycky vyplatí být oblečen o trochu více formálně, než je vyžadováno. Nezbytností je oděv čistý a upravený. Namístě rozhodně není oblečení vyzývavé, příliš extravagantní a vulgární. Personalisté si také často všímají úplných maličkostí, jako je volba parfému, který by neměl být agresivní, líčení, doplňků a šperků, se kterými byste to neměli přehánět. Rušivě dále působí cigaretový kouř či jiný pach z vašeho oděvu.

Formální oblečení – ranní příprava na pracovní schůzku
Formálnost oblečení je nutné přizpůsobit vaší profesi, místu setkání i vašemu obchodnímu partnerovi. Vždy je ale lepší být moc formální než příliš neformální.

Podání ruky a držení těla

Neméně důležitý je samotný způsob představení a podání ruky. Doma si proto s někým vyzkoušejte podat ruku a přitom udržovat oční kontakt. Stisk ruky by měl být neupocený a pevný, ale ne zdrcující a ne příliš rozmáchlý. Pokud k tomu ještě zvládnete připojit úsměv, bude to dokonalé. Uchazeč o zaměstnání ruku jako první nepodává.

Muž podává ruku ženě na pracovní schůzce
Muž si při podání ruky vždy stoupne, žena nemusí

Při pohovoru si dále dejte pozor na přehnaná gesta a artikulaci, obzvláště pokud budete něco horečnatě vysvětlovat. Mohli byste působit naštvaně a lehce výbušně. Při hovoru udržujte plynulé tempo a příliš neodbíhejte od tématu. Stejně jako při podání ruky i při slovní komunikaci udržujte oční kontakt. Pohovor ukončuje personalista, nikoliv uchazeč.


Přidat komentář