Kanban aneb jak řídit menší projekty

V první řadě je důležité si říct, co vlastně Kanban znamená. Pokud bychom název přeložili doslova, mluvíme o “ceduli” či “billboardu”. Z pohledu agilního vývoje se jedná o metodiku, jejímž výsledkem by měl být maximálně efektivní a transparentní vývoj a to v jakémkoliv oboru, pro který je tato metodika využívána.

Jak již z překladu vyplývá, Kanban metodika je nejčastěji vizualizována jako “tabule” o několik sloupcích, kdy každý z nich představuje etapu v rámci procesu výroby/vývoje. V rámci naší společnosti MobileSoft, která se zabývá vývojem mobilních aplikací, nejčastěji sloupce strukturujeme do pěti základních sloupců.

  • TODO – úkoly, které jsou jasně specifikované a mají přidělené konkrétního vývojáře
  • In Progress – úkoly, na kterých aktuálně vývojář pracuje
  • In Review – úkoly, které vývojář zpracoval a jsou připraveny na Code-review (provádí technický dozor)
  • In Test – úkoly, které prošly Code-review a jsou připraveny na testování
  • Done – hotové úkoly

Je pravdou, že pro vizualizaci daných sloupců v rámci Kanban metodiky by se dalo využít i obyčejné tabule, naštěstí se však na trhu vyskytuje řada softwarových řešení, které proces usnadňují. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů je JIRA Atlassian, kterou v naší společnosti využíváme jak pro Kanban, tak pro Scrum.

Schéma workflow

Projektový manažer si tak může jednoduše plánovat vývoj dopředu, vytvářet si tasky do tzv. “Backlogu” a následně delegovat práci příslušným vývojářům a nastavovat jejich role. Kromě přehledné vizualizace je možné nástroj propojit s mailem či jinými komunikátory, tudíž by se nikdy nemělo stát, že by vázl celý proces vývoje nebo že by se na nějaký úkol zapomnělo. To samozřejmě může nastat pouze v případě, že selže lidský faktor.

Základní pravidla Kanban

  1. Vizualizovat
  2. Minimalizovat čas průchodu
  3. Limitovat “work in progress” (WIP)

Pravidel je málo, avšak o to těžší může být jeho správné nasazení do procesu. TO-DO list musí obsahovat nejen kompletně specifikované zadání úkolů, ale projektový manažer by měl nad každým taskem nastavit jeho prioritu tak, aby se maximalizovala efektivita vývoje.

Největším oříškem však nejčastěji bývá správně nastavení WIP, tedy limitu, na kolika úkolech současně může konkrétní tým pracovat. Malý limit není dostatečně efektivní, naopak příliš velký limit zapříčiní přeskakování z jednoho úkolu na druhý (ztráta focusu), což s sebou nese mnohem větší riziko chybovosti a zároveň delšího dodání úkolu. Správným nastavením WIP minimalizujeme čas průchodu a tím zefektivňujeme celý proces, o což v rámci Kanbanu jde především.

Kanban board
Dosažení 100% ideálního procesu je takřka nereálné, avšak pravidelnou retrospektivou a snahou o zlepšování se můžeme ideálu přiblížit na maximum. Pokud si chcete nasazení Kanbanu nejprve vyzkoušet v jednodušším nástroji, doporučujeme Trello, které je pro začátek dostačující, zároveň však i více benevolentní. Pro větší projekty a pokročilejší funkcionalitu je však ideální zvolit robustnější systém. V naší firmě se osvědčila JIRA, která je aktuálně s Trellem dokonce již propojena.


Přidat komentář